Bilimsel Sosyalizm
   Nederlands                               www.bilimselsosyalizm.net  April 23 2024 19:09:21  
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

   Ana Sayfa
   Yazılar/Broşürler
   Görüşler
   Komünist Hareketten
   Devrimci Basından
   Sol Hareketten
   Felsefe
   Katkılarınız
   Arşiv
   Sitede Ara
   Bağlantılar
   İletişim

English
   Home
   Opinion
   Revolutionary Press
   Left Movement
   Philosophy
   Site search
   Web links
   Contact'Bilimsel Sosyalizm' Internet Sitesi Komünist Düsünce ve Eylemin Hizmetinde
New Page 1

Bağlantı kurduğunuz www.bilimselsosyalizm.net komünist düşünce ve eyleme hizmet etmek için kuruldu. Proletarya diktatörlüğü aracılığıyla komünist bir dünyanın örgütlenmesi için devrimci savaşımın zorunluluğunu savunan bir ideolojik-politik çizginin niteliğini belirlediği bir kürsü olan bu site, işçi sınıfına dayanan sosyalizm anlayışını savunan komünist bir devrimci tarafından yönetilmektedir. Yeni, komünist bir dünyanın kurulması için yürütülen savaşımda Marksizm-Leninizm'in yol göstericiliği olmazsa olmazdır. Komünizmin dünya ölçeğinde örgütlenmesinin temel aracı olarak dünya proletarya/sosyalist diktatörlüğünün kurulması savaşımına önderlik etmeye yetenekli tek sosyal sınıf olan işçi sınıfının kendisi de, gerek tekil devletler gerek dünya ölçeğinde böylesi zorlu bir savaşıma önderlik edebilmek için, leninist tipte bir komünist partinin önderliğine gereksinim duymaktadır.   DEVAMI...

 
Beş Adet Yazı ve Kitapçık

1-Partileşme Sürecine Genel Bir Bakış (2 Mayıs 1985)

2-TDKP Parti Değil, Parti-Öncesi Komünist Bir Örgüttür (Ağustos 1985)

3-Tartışma Yayın Organı Değil, Sovyet Modern Revizyonizmine Karşı Teorik Mücadele Organı (12 mayıs 1986)

4-TDKP'nin Demokratik Diktatörlük Anlayışının Eleştirisi (27 Kasım 1986)

5-Örgütlenmede Günün Görevi İllegal Örgütleri Yeniden Örgütlemek ve Güçlendirmektir (2 Haziran 1987)

İlgili yazı ya da kitapçıkları okumak için buraya tıklayınız.

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Komünist-Devrimci Taktik
Yazılar-BroşürlerBu yazıda yerel yönetimlerin demokratik ve sosyalist savaşımda ve toplumsal sınıfların her günkü yaşamlarında oynadıkları rol üzerinde ayrıntılı olarak durmayacağım. Bu konulara ilişkin ayrıntılı bilgi için okura 25 Mart 1984’te ve diğer yıllarda yapılan yerel seçimlere ilişkin olarak yazdığım yazıları okumasını önermekle yetineyim. Burada, ayrıntılara girmeksizin, kimi saptamalar yapacak ve politik olarak ilerici güçler, ama özellikle komünist-devrimciler söz konusu olduğunda, yerel seçim taktiğinin ne olması gerektiğini ele alacağım.
MAOCU REVİZYONİZMİN TKP/ML HAREKETİ’NİN ...
Yazılar-Broşürler“MAOCU REVİZYONİZMİN TKP/ML HAREKETİ’NİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE” Başlıklı Yazının Yayımlanmasına İlişkin Açıklama

TKP/ML Hareketi’nin tarihine ilişkin belgeleri yayımlamayı sürdürüyorum.
Aşağıdaki yazıyı Türkiye ve Kuzey Kürdistan devrimci-demokrat ve komünist hareketinin tarihine ilgi duyan okurların eleştirel irdelemesine sunuyorum.

A.H.Yalaz
19 Eylül 2023
BİR TARİH ÇARPITICISININ İFTİRALARI ...
Yazılar-BroşürlerBİR TARİH ÇARPITICISININ İFTİRALARI ÜZERİNE DEVRİMCİ HAREKETE AÇIKLAMA

Kısa bir süre önce elime Çe-Kay Yayınevi tarafından yayımlanan “ANILAR VE DEĞERLENDIRMELER IŞIĞINDA TARİHE YOLCULUK: Haksızlığa Uğramış ve Komünist Değerleri Gizlenmeye Çalışmış Bir Örgüt: TKP-ML Hareketi..!” başlıklı bir kitap geçti. İkinci sayfada kitabın TKP-ML Hareketi’nin tarihine ilişkin birinci cilt olduğu belirtiliyor. Kitabın yazarı Serdar Ağca Kaya.

Kitabın bütününü henüz okumadım. “İçindekiler” bölümünü gözden geçirdim. Sayfalar arasında gezindim. Kimi paragrafları okudum. Okur hatalı bilgiler, çarpıtmalar, iftiralarla vb. dolu bir “tarih” kitabıyla karşı karşıya.

Diğer şeylerin yanı sıra, kitapta gizli bir örgütte gizli kalması gereken bilgiler ifşa ediliyor. Yazar hem 12 Eylül 1980 askeri faşist darbesinden sonra TKP/ML Hareketi Merkez Komitesi’nin açığa çıkmadığını yazıyor, hem de kimin Merkez Komitesi üyesi olduğunu ve hangi organda yer aldığını. Varsayımda bulunuyor olsa bile ihbarcılıktır bu. Devletin istihbarat ve emniyet denilen organlarının arşivlerine giren ya da girecek olan yazdıklarının, bugün ya da gelecekte (geçmişe ilişkin olarak da) kullanılmayacağını düşünüyor olmalı.
MAO ZEDUNG REVİZYONİZMİNİ MAHKÛM EDİYORUZ!
Yazılar-BroşürlerTKP/ML HAREKETİ MERKEZ KOMİTESİ İmzalı 22 Mart 1980 Tarihli "MAO ZEDUNG REVİZYONİZMİNİ MAHKÛM EDİYORUZ!" Başlıklı Bildiri’nin Yayımlanmasına İlişkin Açıklama

Aşağıda okuyacağınız yazı, Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist Hareketi (TKP/ML Hareketi) Merkez Komitesi’nin 13 Haziran 1979 tarihinde başlattığı Çin Komünist Partisi (ÇKP) ve Mao Zedung’u değerlendirme kampanyasının sonuç bildirisidir.

Türkiye ve Kuzey Kürdistan devrimci hareketinin yakın politik tarihini araştırmak ve irdelemek bakımından da önemli bir belge olduğunu düşündüğüm ve politik koşullar nedeniyle çok az sayıda okura ulaşabilen bu bildiriyi, revizyonist Mao Zedung Düşüncesi"nin TKP/ML Hareketi'nin görüşleri üzerindeki etkilerini komünist-devrimci bir biçimde yadsımanın bir gereği olarak, yayımlıyorum. Burada özellikle vurgulanması gereken odur ki, “Mao Zedung Düşüncesi”, kurucu önderi İbrahim Kaypakkaya başta olmak üzere, TKP/ML’nin kurucu üyelerinin ve diğer üyelerin ve üye adaylarının ideolojik, teorik ve politik görüşlerini çok yönlü olarak etkilemiştir.

Merkez Komitesi’nin duyurduğu gibi, revizyonist “Mao Zedung Düşüncesi”nin TKP/ML Hareketi’nin görüşleri üzerine etkilerini araştırmak ve tartışmak için yeni bir kampanya örgütlenecekti. Bildiri’nin sondan ikinci paragrafı şöyle:
“Revizyonist “Mao Zedung Düşüncesi”ne karşı tartışma kampanyasında ulaşılan sonuçlar uyarınca cepheden mücadele yürütmenin yanı sıra, hareketimiz, aynı zamanda, bu küçük-burjuva revizyonist teorinin üzerimizdeki etkilerini araştırma ve inceleme faaliyetini yeni bir tartışma kampanyası olarak yürütecektir.”

12 Eylül 1980 askeri-faşist darbesinin yol açtığı politik koşullar ve ideolojik, politik ve örgütsel tasfiyecilerin eylemleri nedeniyle bu ikinci kampanya, en azından yazarın tanık olduğu dönemde, örgütlenemedi. Böylesi bir kampanyanın örgütlenememesinde TKP/ML Hareketi’nin ikinci konferansının örgütlenmesi süreci yaşanırken, örgütün devrimin karakteri konusundaki temel görüşlerini reddeden, hatta örgütün politik bir örgüt değil de yalnızca “ideolojik bir akım” olduğu savında olan kimi hizipçi-komplocu Merkez Komitesi üyelerinin, konferans toplanmaksızın, kendi görüşlerini 1979 yılında toplanan Birinci (Nisan) Konferans tarafından kabul edilen örgütün görüşlerinin yerine geçirmek için, yetkili olmadıkları halde Merkez Komitesi imzalı kararlar alarak örgüt-içi darbe yapmaları nedeniyle Merkez Komitesi’nde yaşanan 12 Şubat 1984 tarihli bölünmenin rolü özellikle vurgulanmalıdır.

Komünist hareketin geleceği bakımından ideolojik ve teorik olarak atılım yapma sürecinin sürdürülmesi için büyük önem taşıdığını düşündüğüm bu bildirinin okurdan gereken ilgiyi göreceğini umarım.

A. H. Yalaz
23 Haziran 2023

Bildiriyi okumak için buraya tıklayınız...


Pagina/Sayfa 1 - 23 1 2 3 4 > >>