Bilimsel Sosyalizm
   Nederlands                               www.bilimselsosyalizm.net  May 24 2024 20:40:56  
   Açılış_sayfanız_yapın  Sık_Kıllanılanlara_Ekle

   Ana Sayfa
   Yazılar/Broşürler
   Görüşler
   Komünist Hareketten
   Devrimci Basından
   Sol Hareketten
   Felsefe
   Katkılarınız
   Arşiv
   Sitede Ara
   Bağlantılar
   İletişim

English
   Home
   Opinion
   Revolutionary Press
   Left Movement
   Philosophy
   Site search
   Web links
   Contact'Bilimsel Sosyalizm' Internet Sitesi Komünist Düsünce ve Eylemin Hizmetinde
New Page 1

"Bilimsel Sosyalizm" İnternet Sitesi Komünist Düşünce ve Eylemin Hizmetinde

Bağlantı kurduğunuz www.bilimselsosyalizm.net komünist düşünce ve eyleme hizmet etmek için kuruldu. Proletarya diktatörlüğü aracılığıyla komünist bir dünyanın örgütlenmesi için devrimci savaşımın zorunluluğunu savunan bir ideolojik-politik çizginin niteliğini belirlediği bir kürsü olan bu site, işçi sınıfına dayanan sosyalizm anlayışını savunan komünist bir devrimci tarafından yönetilmektedir.

Yeni, komünist bir dünyanın kurulması için yürütülen savaşımda Marksizm-Leninizm'in yol göstericiliği olmazsa olmazdır. Komünizmin dünya ölçeğinde örgütlenmesinin temel aracı olarak dünya proletarya/sosyalist diktatörlüğünün kurulması savaşımına önderlik etmeye yetenekli tek sosyal sınıf olan işçi sınıfının kendisi de, gerek tekil devletler gerek dünya ölçeğinde böylesi zorlu bir savaşıma önderlik edebilmek için, leninist tipte bir komünist partinin önderliğine gereksinim duymaktadır.

 

Dünya-toplumsal yaşamın her alanında örgütlü kapitalist bir düşmana karşı yürütülen sosyalist savaşıma önderlik etmeye yetenekli böylesi bir parti yalnızca tekil devletler düzeyinde değil, küresel düzeyinde de kurulmak durumundadır. "Bilimsel Sosyalizm", özel olarak, dünya komünist partisinin gelecekteki bölüklerinden biri olacak olan Türkiye-Kuzey Kürdistan komünist hareketinin partileşmesi sürecinin araçlarından biridir.

Dünya komünist hareketi, ideolojik-teorik, politik ve örgütsel düzeyleri kapsayan ağır bir kronik kriz geçirmektedir. Dünya komünist hareketinin on yıllardır süren ağır genel ve kronik krizine, onu aşmaya yönelik olarak, ne tekil devletler düzeyinde, ne de küresel düzeyde, güçlü bilinçli-planlı bir örgütsel müdahalede bulunulamıyor. Vurgulamak gerekir ki, dünya komünist hareketi, çok çeşitli nedenlerle, krizine güçlü ve sonuç alıcı müdahalede bulunma yeteneğinde olan örgütünü/örgütlerini henüz ön plana çıkaramadı.

"Bilimsel Sosyalizm", verili durumda komünist hareketin en çok gereksinme duyduğu şeyin, komünist hareketin genel ve kronik bir kriz geçirmekte olduğunu kabul eden; krizin nedenlerini anlayan ya da en azından bunları araştıran; komünist hareketin varolan görevlerini ve önceliklerini doğru saptayan komünistlerden oluşan, özellikle ideolojik-teorik olarak sağlam ve gizli örgütlenme sanatında görece ustalaşmış bir çekim merkezi, komünist-devrimci bir sinir merkezi örgütlemek olduğunun ısrarla propaganda edildiği bir kürsüdür. Sözü edilen türden bir komünist-devrimci sinir merkezinin uzun erimde kurulabileceğinin bilincinde olan "Bilimsel Sosyalizm", komünist hareketin kriziyle uğraşma görevini verili durumda temel görevi olarak kabul eder. Böylesi bir komünist-devrimci örgütsel merkezin kurulması görevini komünist hareketin krizden çıkış sürecinin kavranacak halkası olarak saptayan "Bilimsel Sosyalizm", diğer şeylerin yanı sıra, böylesi bir uğraşın da bir aracıdır.

"Bilimsel Sosyalizm"de, şimdilik Türkçe, İngilizce ve Hollanda'ca gibi dillerde yazılmış yazı, broşür, vb. yer alacaktır. Sitemiz başka dillerde yazılmış yazılara, açıklamalara vb. yer vermeye de açıktır.

Bir komünizm kürsüsü olan "Bilimsel Sosyalizm"den, kuralları site yönetimi tarafından belirlenecek bir çerçeve içinde, komünist-devrimci politik örgütler, çevreler ve bireylerin yanı sıra, demokratik-devrimci politik güçler de yararlanabileceklerdir.

Komünist bir dünya toplumu örgütlenecektir!
Yaşasın komünist enternasyonalizm!